Broadcast Animation And Production

לקט ווידאו

showreel 2013

געתון - האגם הנסתר

פיילוט לסרט דוקומנטרי

קצר באווירה סוריאליסטית

פטר והזאב בטיפוגרפיה

הצעה לסדרת רשת לילדים

המנגישה את האלף בית בעברית

מלחמת היהודים

פיילוט לסדרה דוקומנטרית

אודות ההסטוריה של העם היהודי בימי חורבן בית שני